แพ็คเกจทัวร์ภูเก็ต เที่ยวภูเก็ต 2 :

แพ็คเกจทัวร์ภูเก็ต เที่ยวภูเก็ต 2 : ทัวร์ภูเก็ต – เกาะพีพี – ล่องเรือแคนูอ่าวพังงา – ชมเมืองภูเก็ต – ภูเก็ตแฟนตาซี 5 วัน 4 คืน

โปรแกรมทัวร์

  • วันแรก: รับสนามบินภูเก็ต – ส่งท่านยังที่พัก
  • วันที่สอง: เกาะพีพี โดยเรือเฟอร์รี่
  • วันที่สาม: แคนูอ่าวพังงา โดยเรือใหญ่
  • วันที่สี่: ทัวร์ชมเมืองภูเก็ต – ชมภูเก็ตแฟนตาซี
  • วันที่ห้า: รับโรงแรม - ส่งสนามบิน

ราคาแพ็คเกจทัวร์ขึ้นอยู่กับช่วงวันที่เดินทาง ทั้งนี้ สามารถสอบถามราคาแพ็คเกจทัวร์ได้ที่ Line ID: tawantour หรือ โทร 081 - 2713400, 085 - 5769918รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

รถรับสนามบินภูเก็ต – ทัวร์ชมเมืองภูเก็ต (ทัวร์ส่วนตัว)


XX.XX

เดินทางมาถึง ภูเก็ต เจ้าหน้าที่รอรับท่านที่ประตูโดยสารขาเข้าภายในประเทศที่ สนามบินนานาชาติภูเก็ต เพื่อส่งท่านยังโรงแรมที่พัก


XX.XX

ส่งท่านเช็คอินยังที่พัก และพักผ่อนตามอัธยาศัย


  • follow us on