• ทัวร์พังงา 1 วัน :: ล่องเรือแคนู ชมพระอาทิตย์ตกดินที่ อ่าวพังงา (เรือใหญ่)ทัวร์พังงา 1 วัน :: ล่องเรือแคนู ชมพระอาทิตย์ตกดินที่ อ่าวพังงา (เรือใหญ่)
 • ทัวร์พังงา 1 วัน :: ล่องเรือแคนู ชมพระอาทิตย์ตกดินที่ อ่าวพังงา (เรือใหญ่)ทัวร์พังงา 1 วัน :: ล่องเรือแคนู ชมพระอาทิตย์ตกดินที่ อ่าวพังงา (เรือใหญ่)
 • ทัวร์พังงา 1 วัน :: ล่องเรือแคนู ชมพระอาทิตย์ตกดินที่ อ่าวพังงา (เรือใหญ่)ทัวร์พังงา 1 วัน :: ล่องเรือแคนู ชมพระอาทิตย์ตกดินที่ อ่าวพังงา (เรือใหญ่)
 • ทัวร์พังงา 1 วัน :: ล่องเรือแคนู ชมพระอาทิตย์ตกดินที่ อ่าวพังงา (เรือใหญ่)ทัวร์พังงา 1 วัน :: ล่องเรือแคนู ชมพระอาทิตย์ตกดินที่ อ่าวพังงา (เรือใหญ่)

ทัวร์พังงา 1 วัน :: ล่องเรือแคนู ชมพระอาทิตย์ตกดินที่ อ่าวพังงา (เรือใหญ่)

ทัวร์พังงา เที่ยวพังงา ทัวร์ภูเก็ต เกาะพนัก เกาะห้อง (อ่าวพังงา) เกาะตะปู เขาพิงกัน เกาะนาคา

Price: ผู้ใหญ่ไทย 2,590฿3,900฿
เด็กไทย (4 - 10 ปี) 2,190฿2,900฿

เพิ่มเพื่อน ตะวันทัวร์ภูเก็ต

ราคานี้รวม

 • รถรับส่งจากโรงแรม – ท่าเรือ (ฟรีเฉพาะในเขตป่าตอง, กะตะ, กะรน และในเมือง)
 • ค่าเรือบริการ
 • ค่าพนักงานพายเรือ อุปกรณ์พายเรือ และเสื้อชูชีพ
 • ค่าอาหารค่ำ
 • มัคคุเทศก์นำเที่ยว
 • ประกันอุบัติเหตุนักท่องเที่ยวทางทะเล (ไม่รวมความสูญเสียของทรัพย์สินส่วนบุคคล)
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

13.00 – 13.30 น.

รถรับท่านจากโรงแรมที่พัก ไปยังท่าเรืออ่าวปอ (เวลารับที่แน่นอนขึ้นอยู่ที่ตั้งของโรงแรมที่คุณพัก)


14.00 น.

มาถึงท่าเรือมี ชา กาแฟ และขนมบริการฟรี


14.30 น.

ออกจากท่าเรือไปยังอ่าวพังงา โดยเรือใหญ่ บนเรือมี ชา กาแฟ ผลไม้ น้ำดื่ม และน้ำอัดลมไว้คอยบริการตลอดการเดินทาง


15.30 น.

มาถึงเกาะพนัก สนุกกับการพายแคนนูและลอยกระทงในถ้ำโกงกาง


16.30 น.

ออกจากเกาะพนักไปยังเกาะห้อง และสนุกกับการพายแคนูชมหินงอกหินย้อย


17.30 น.

รับประทานอาหารเย็นบนเรือ แบบบุฟเฟ่ต์ (กรณี ทานมังสวิรัติ หรือนับถือศาสนาอิสลาม กรุณาแจ้งให้ทราบล่วงหน้า) พร้อมชมพระอาทิตย์ตก


19.00 น.

มาถึงท่าเรืออ่าวปอและส่งคุณกลับยังที่พัก


หมายเหตุ
 • โปรแกรมทัวร์และเวลา สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและระดับน้ำในแต่ละวัน
 • สำหรับท่านที่ทานมังสวิรัติ, ทานอาหารเจ หรือแพ้อาหารทะเล กรุณาแจ้งให้ทางบริษัททราบล่วงหน้า ก่อนวันเดินทาง
 • follow us on