• ทัวร์กระบี่ 1 วัน :: ทัวร์เกาะพีพี เฟอร์รี่ (ออกเดินทางจากภูเก็ต)ทัวร์กระบี่ 1 วัน :: ทัวร์เกาะพีพี เฟอร์รี่ (ออกเดินทางจากภูเก็ต)
 • ทัวร์กระบี่ 1 วัน :: ทัวร์เกาะพีพี เฟอร์รี่ (ออกเดินทางจากภูเก็ต)ทัวร์กระบี่ 1 วัน :: ทัวร์เกาะพีพี เฟอร์รี่ (ออกเดินทางจากภูเก็ต)
 • ทัวร์กระบี่ 1 วัน :: ทัวร์เกาะพีพี เฟอร์รี่ (ออกเดินทางจากภูเก็ต)ทัวร์กระบี่ 1 วัน :: ทัวร์เกาะพีพี เฟอร์รี่ (ออกเดินทางจากภูเก็ต)
 • ทัวร์กระบี่ 1 วัน :: ทัวร์เกาะพีพี เฟอร์รี่ (ออกเดินทางจากภูเก็ต)ทัวร์กระบี่ 1 วัน :: ทัวร์เกาะพีพี เฟอร์รี่ (ออกเดินทางจากภูเก็ต)
 • ทัวร์กระบี่ 1 วัน :: ทัวร์เกาะพีพี เฟอร์รี่ (ออกเดินทางจากภูเก็ต)ทัวร์กระบี่ 1 วัน :: ทัวร์เกาะพีพี เฟอร์รี่ (ออกเดินทางจากภูเก็ต)
 • ทัวร์กระบี่ 1 วัน :: ทัวร์เกาะพีพี เฟอร์รี่ (ออกเดินทางจากภูเก็ต)ทัวร์กระบี่ 1 วัน :: ทัวร์เกาะพีพี เฟอร์รี่ (ออกเดินทางจากภูเก็ต)
 • ทัวร์กระบี่ 1 วัน :: ทัวร์เกาะพีพี เฟอร์รี่ (ออกเดินทางจากภูเก็ต)ทัวร์กระบี่ 1 วัน :: ทัวร์เกาะพีพี เฟอร์รี่ (ออกเดินทางจากภูเก็ต)
 • ทัวร์กระบี่ 1 วัน :: ทัวร์เกาะพีพี เฟอร์รี่ (ออกเดินทางจากภูเก็ต)ทัวร์กระบี่ 1 วัน :: ทัวร์เกาะพีพี เฟอร์รี่ (ออกเดินทางจากภูเก็ต)

ทัวร์กระบี่ 1 วัน :: ทัวร์เกาะพีพี เฟอร์รี่ (ออกเดินทางจากภูเก็ต)


Price: ผู้ใหญ่ไทย 1,400฿1,700฿
เด็กไทย (4 - 11 ปี) 1,200฿1,500฿

เพิ่มเพื่อน ตะวันทัวร์ภูเก็ต

ราคานี้รวม

 • รถรับส่งจากโรงแรม – ท่าเรือรัษฎา ภูเก็ต (ฟรีเฉพาะในเขตป่าตอง, กะตะ, กะรน และในเมือง)
 • ค่าเรือบริการเรือใหญ่ ไป-กลับ (ภูเก็ต-เกาะพีพี)
 • ค่าอุปกรณ์ดำผิวน้ำ และเสื้อชูชีพ (ไม่รวมตีนกบ)
 • อาหารกลางวัน (ทานที่ร้านอาหาร)
 • ค่าธรรมเนียมเกาะพีพี
 • ค่าอุทยานเกาะพีพี
 • มัคคุเทศก์ประจำเรือ
 • ประกันอุบัติเหตุนักท่องเที่ยวทางทะเล
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

07.00 - 08.00 น.

รถรับท่านจากโรงแรมที่พัก เพื่อเดินทางไปยังท่าเทียบเรือรัษฎา ภูเก็ต (เวลารับที่แน่นอนขึ้นอยู่ที่ตั้งของโรงแรมที่คุณพัก)


08.30 น.

เช็คอินท่าเรือรัษฎา เคาน์เตอร์ที่ 2 ณ ท่าเทียบเรือรัษฎา ภูเก็ต


09.00 น.

เรืออกเดินทางจากท่าเทียบเรือรัษฎาเดินทางสู่หมู่เกาะพีพี ท่านสามารถสัมผัสกับทัศนียภาพ อันงดงามของเกาะแก่งต่างๆ ที่เรียงรายอยู่ระหว่างการเดินทาง บนผืนน้ำของทะเลอันดามันตัดกับขอบฟ้า ภายในเรือ มัคคุเทศก์คอยให้ความสะดวกและให้ขอมูลในการเดินทาง พร้อมรับเครื่องดื่มชา,กาแฟ บริการฟรีตลอดเส้นทาง


11.00 น.

ถึงบริเวณหมู่เกาะพีพี ล่องเรือรอบเกาะพีพีเล เพื่อชมทัศนียภาพอ่าวมาหยา อ่าวโละซามะ อ่าวปิเละ และถ้ำไวกิ้ง


11.30 น.

ถึงบริเวณอ่าวต้นไทร เกาะพีพีดอน เปลี่ยนเป็นเรือเล่นน้ำขนาดใหญ่ เพื่อร่วมกิจกรรมดำน้ำบริเวณอ่าวปะการัง


12.30 น.

รับประทานอาหารเที่ยงบนเกาะพีพี และพักผ่อนตามอัธยาศัย


14.30 น.

เช็คอินกลับขึ้นเรือ ณ ท่าเรืออ่าวต้นไทร


15.00 น.

เรือออกเดินทางจากท่าเรืออ่าวต้นไทร เกาะพีพีดอน กลับสู่ จังหวัดภูเก็ต


17.00 น.

เดินทางถึงท่าเทียบเรือรัษฎา รถรอรับท่านเพื่อเดินทางกลับโรงแรมที่พัก


สิ่งที่ต้องเตรียม
 • ชุดสำหรับใส่เล่นน้ำหรือดำน้ำ และของใช้ส่วนตัว
 • ชุดสำหรับเปลี่ยน
 • ผลิตภัณฑ์กันแดดและแว่นกันแดด
 • กล้องถ่ายรูป
 • ผ้าเช็ดตัว
 • ยาประจำตัว

หมายเหตุ
 • โปรแกรมทัวร์และเวลา สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและระดับน้ำในแต่ละวัน
 • สำหรับท่านที่ทานมังสวิรัติ, ทานอาหารเจ หรือแพ้อาหารทะเล กรุณาแจ้งให้ทางบริษัททราบล่วงหน้า ก่อนวันเดินทาง
 • follow us on