• ซิตี้ทัวร์ภูเก็ต, ทัวร์ชมเมืองภูเก็ต ซิตี้ทัวร์ภูเก็ต, ทัวร์ชมเมืองภูเก็ต
 • ซิตี้ทัวร์ภูเก็ต, ทัวร์ชมเมืองภูเก็ต ซิตี้ทัวร์ภูเก็ต, ทัวร์ชมเมืองภูเก็ต
 • ซิตี้ทัวร์ภูเก็ต, ทัวร์ชมเมืองภูเก็ต ซิตี้ทัวร์ภูเก็ต, ทัวร์ชมเมืองภูเก็ต
 • ซิตี้ทัวร์ภูเก็ต, ทัวร์ชมเมืองภูเก็ต ซิตี้ทัวร์ภูเก็ต, ทัวร์ชมเมืองภูเก็ต
 • ซิตี้ทัวร์ภูเก็ต, ทัวร์ชมเมืองภูเก็ต ซิตี้ทัวร์ภูเก็ต, ทัวร์ชมเมืองภูเก็ต
 • ซิตี้ทัวร์ภูเก็ต, ทัวร์ชมเมืองภูเก็ต ซิตี้ทัวร์ภูเก็ต, ทัวร์ชมเมืองภูเก็ต
 • ซิตี้ทัวร์ภูเก็ต, ทัวร์ชมเมืองภูเก็ต ซิตี้ทัวร์ภูเก็ต, ทัวร์ชมเมืองภูเก็ต
 • ซิตี้ทัวร์ภูเก็ต, ทัวร์ชมเมืองภูเก็ต ซิตี้ทัวร์ภูเก็ต, ทัวร์ชมเมืองภูเก็ต
 • ทัวร์กระบี่ เกาะพีพี เกาะพีพีดอน อ่าวปิเละ อ่าวลิง ทัวร์กระบี่ เกาะพีพี เกาะพีพีดอน อ่าวปิเละ อ่าวลิง
 • ทัวร์กระบี่ เกาะพีพี เกาะพีพีดอน อ่าวปิเละ อ่าวลิง ทัวร์กระบี่ เกาะพีพี เกาะพีพีดอน อ่าวปิเละ อ่าวลิง
 • ทัวร์กระบี่ เกาะพีพี เกาะพีพีดอน อ่าวปิเละ อ่าวลิง ทัวร์กระบี่ เกาะพีพี เกาะพีพีดอน อ่าวปิเละ อ่าวลิง
 • ทัวร์กระบี่ เกาะพีพี เกาะพีพีดอน อ่าวปิเละ อ่าวลิง ทัวร์กระบี่ เกาะพีพี เกาะพีพีดอน อ่าวปิเละ อ่าวลิง
 • ทัวร์พังงา ทริปภูเก็ต เกาะไข่ เกาะไข่นอก ทัวร์พังงา ทริปภูเก็ต เกาะไข่ เกาะไข่นอก
 • ทัวร์พังงา ทริปภูเก็ต เกาะไข่ เกาะไข่นอก ทัวร์พังงา ทริปภูเก็ต เกาะไข่ เกาะไข่นอก
 • ทัวร์พังงา ทริปภูเก็ต เกาะไข่ เกาะไข่นอก ทัวร์พังงา ทริปภูเก็ต เกาะไข่ เกาะไข่นอก
 • ทัวร์พังงา ทริปภูเก็ต เกาะไข่ เกาะไข่นอก ทัวร์พังงา ทริปภูเก็ต เกาะไข่ เกาะไข่นอก
 • ทัวร์ภูเก็ต ทริปภูเก็ต เกาะเฮ ทัวร์ภูเก็ต ทริปภูเก็ต เกาะเฮ
 • ทัวร์ภูเก็ต ทริปภูเก็ต เกาะเฮ ทัวร์ภูเก็ต ทริปภูเก็ต เกาะเฮ
 • ทัวร์ภูเก็ต ทริปภูเก็ต เกาะเฮ ทัวร์ภูเก็ต ทริปภูเก็ต เกาะเฮ
 • ทัวร์ภูเก็ต ทริปภูเก็ต เกาะเฮ ทัวร์ภูเก็ต ทริปภูเก็ต เกาะเฮ
 • ทริปภูเก็ต ทัวร์ภูเก็ต เกาะรายา เกาะราชา ทริปภูเก็ต ทัวร์ภูเก็ต เกาะรายา เกาะราชา
 • ทริปภูเก็ต ทัวร์ภูเก็ต เกาะรายา เกาะราชา ทริปภูเก็ต ทัวร์ภูเก็ต เกาะรายา เกาะราชา
 • ทริปภูเก็ต ทัวร์ภูเก็ต เกาะรายา เกาะราชา ทริปภูเก็ต ทัวร์ภูเก็ต เกาะรายา เกาะราชา
 • ทริปภูเก็ต ทัวร์ภูเก็ต เกาะรายา เกาะราชา ทริปภูเก็ต ทัวร์ภูเก็ต เกาะรายา เกาะราชา
 • ทัวร์พังงา แคนูอ่าวพังงา อ่าวพังงา ทัวร์พังงา แคนูอ่าวพังงา อ่าวพังงา
 • ทัวร์พังงา แคนูอ่าวพังงา อ่าวพังงา ทัวร์พังงา แคนูอ่าวพังงา อ่าวพังงา
 • ทัวร์พังงา แคนูอ่าวพังงา อ่าวพังงา ทัวร์พังงา แคนูอ่าวพังงา อ่าวพังงา
 • ทัวร์พังงา แคนูอ่าวพังงา อ่าวพังงา ทัวร์พังงา แคนูอ่าวพังงา อ่าวพังงา
 • ทัวร์พังงา แคนูอ่าวพังงา อ่าวพังงา ทัวร์พังงา แคนูอ่าวพังงา อ่าวพังงา
 • ทัวร์พังงา แคนูอ่าวพังงา อ่าวพังงา ทัวร์พังงา แคนูอ่าวพังงา อ่าวพังงา
 • ทัวร์พังงา แคนูอ่าวพังงา อ่าวพังงา ทัวร์พังงา แคนูอ่าวพังงา อ่าวพังงา
 • ทัวร์พังงา แคนูอ่าวพังงา อ่าวพังงา ทัวร์พังงา แคนูอ่าวพังงา อ่าวพังงา

แพ็คเกจทัวร์ภูเก็ต เที่ยวภูเก็ต 1 :

ทัวร์ชมเมืองภูเก็ต - เกาะพีพี – เกาะไข่ - ทัวร์เกาะรายา – เกาะเฮ - ล่องเรือแคนูชมอ่าวพังงา 4 วัน 3 คืน

โปรแกรมทัวร์

 • วันแรก: รับสนามบินภูเก็ต – ชมเมืองภูเก็ต
 • วันที่สอง: เกาะพีพี – เกาะไข่ สปีดโบ๊ท
 • วันที่สาม: เกาะรายา – เกาะเฮ สปีดโบ๊ท
 • วันที่สี่: แคนูอ่าวพังงา เรือใหญ่ - ส่งสนามบิน

ราคานี้รวม

 • ห้องพัก 3 คืน พร้อมอาหารเช้า
 • โปรแกรมทัวร์ชมเมืองภูเก็ต 5 ชั่วโมง ไม่รวมมัคคุเทศก์ อาหารและเครื่องดื่ม (ทัวร์ส่วนตัว)
 • โปรแกรมทัวร์เต็มวันชมเกาะพีพี - เกาะไข่ เรือเร็ว พร้อมอาหารเที่ยง อุปกรณ์ดำน้ำตื้น และเสื้อชูชีพ (ไม่รวมตีนกบ)
 • โปรแกรมทัวร์เต็มวันชมเกาะรายา- เกาะเฮ เรือเร็ว พร้อมอาหารเที่ยง อุปกรณ์ดำน้ำตื้น และเสื้อชูชีพ (ไม่รวมตีนกบ)
 • โปรแกรมทัวร์ล่องเรือแคนูชมอ่าวพังงา เรือใหญ่ พร้อมอาหารเที่ยง อุปกรณ์พาเรือ และเสื้อชูชีพ
 • รถรับส่ง โรงแรม – ท่าเรือ – โรงแรม ทุกโปรแกรมทัวร์ (รถตู้โดยสารกับลูกค้าท่านอื่น)
 • มัคคุเทศก์ประจำเรือ
 • ประกันอุบัติเหตุนักท่องเที่ยวทางทะเล


ราคาแพ็คเกจทัวร์ขึ้นอยู่กับช่วงวันที่เดินทาง ทั้งนี้ สามารถสอบถามราคาแพ็คเกจทัวร์ได้ที่ Line ID: tawantour หรือ โทร 081 - 2713400, 085 - 5769918รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

รถรับสนามบินภูเก็ต - ทัวร์ชมเมืองภูเก็ต


XX.XX

เดินทางมาถึง ภูเก็ต เจ้าหน้าที่รอรับท่านที่ประตูโดยสารขาเข้าภายในประเทศที่ สนามบินนานาชาติภูเก็ต ภูเก็ตเพื่อนำท่านไปชมเมืองภูเก็ตประมาณ 5 ชั่วโมง

 • นมัสการ พระผุด ที่วัดพระทอง ตำนานพระผุดอันเลื่องชื่อของชาวภูเก็ต
 • ชมบรรยากาศ ตึกเก่า แบบชิโน–โปรตุกีส เป็นตึกซึ่งสร้างขึ้นสมัยร้อยกว่าปีมาแล้ว เมื่อครั้งที่กิจการเหมืองแร่เริ่มเจริญใหม่ๆ ในจังหวัดภูเก็ต
 • นมัสการ หลวงพ่อแช่มที่วัดฉลอง หรือ วัดไชยธาราราม พระเกจิอาจารย์ที่ขึ้นชื่อในจังหวัดภูเก็ต
 • แวะเลือกซื้อ ของฝากภูเก็ต
 • ชม จุดชมวิวสามอ่าว แบบ “พระจันทร์เสี้ยว” ที่สามารถมองเห็นได้ทั้ง 3 หาด ได้แก่ หาดป่าตอง หาดกะตะ และหาดกะรน
 • ชมบรรยากาศความงามของ แหลมพรหมเทพ แหล่งท่องเที่ยวอันดับต้นๆของโลก พร้อมถ่ายรูปเป็นที่่ระลึก

XX.XX

ส่งท่านเช็คอินยังที่พัก และพักผ่อนตามอัธยาศัย

ท่านสามารถเลือกโรงแรมได้ ดังนี้ (ราคาดังกล่าวเป็นราคาสำหรับเดินทางตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป)
แอชลี ฮับ โฮเทล ป่าตอง (Deluxe room) Ashlee Hub Hotel Patong
แอชลี ฮับ โฮเทล ป่าตอง (Deluxe room)
วันที่เดินทาง ราคาต่อท่าน(ราคาสำหรับ 2 ท่านขึ้นไป)
วันนี้ – 31 ต.ค.61 6,290฿


โรงแรมดิ เอม ป่าตอง (Superior Rooms) The Aim Hotel Patong
โรงแรมดิ เอม ป่าตอง (Superior Rooms)
วันที่เดินทาง ราคาต่อท่าน(ราคาสำหรับ 2 ท่านขึ้นไป)
วันนี้ – 31 ต.ค.61 6,290฿


ชูการ์ มารีนา รีสอร์ท อาร์ต กะรน บีช (Deluxe Room) Sugar Marina Resort - Art
ชูการ์ มารีนา รีสอร์ท อาร์ต กะรน บีช (Deluxe Room)
วันที่เดินทาง ราคาต่อท่าน(ราคาสำหรับ 2 ท่านขึ้นไป)
วันนี้ – 31 ต.ค.61 6,190฿


ชูการ์ มารีนา รีสอร์ท แฟชั่น กะตะ บีช (Deluxe Room) Sugar Marina Resort - FASHION - Kata Beach
ชูการ์ มารีนา รีสอร์ท แฟชั่น กะตะ บีช (Deluxe Room)
วันที่เดินทาง ราคาต่อท่าน(ราคาสำหรับ 2 ท่านขึ้นไป)
วันนี้ – 31 ต.ค.61 6,290฿


ฟิชเชอร์เมน ฮาร์เบอร์ เออร์เบิร์น รีสอร์ท (Deluxe room) Fishermen's Harbour Urban Resort
ฟิชเชอร์เมน ฮาร์เบอร์ เออร์เบิร์น รีสอร์ท (Deluxe room)
วันที่เดินทาง ราคาต่อท่าน(ราคาสำหรับ 2 ท่านขึ้นไป)
วันนี้ – 31 ต.ค.61 7,490฿

ทัวร์ยอดนิยมHotel Booking

Booking.com

จองตั๋วเครื่องบิน


ทัวร์ภูเก็ต (เต็มวัน)

ทัวร์ภูเก็ต (ครึ่งวัน)

ชมการแสดงโชว์ ภูเก็ต

ทัวร์กระบี่ (จากภูเก็ต)

ทัวร์พังงา

 • follow us on